Foto: Lotte Lekholm www.hippopix.se

Akademisk Ridkonst är ett utbildningskoncept för hästar. Initialt handlar det om att skola ryttare i hantverket att utbilda en häst upp till ridhästnivå.


Akademisk Ridkonst bygger på den filosofi och metod som Bent Branderup arbetat fram efter många års studier av ridkonst genom historien. Han har utvecklat ett helhetskoncept för häst och ryttare där skonsam träning kan sägas vara ett ledord. Du kan läsa mer om Bent Branderups arbete här: www.bentbranderup.dk


Några ledord som vi jobbar efter och ska se mer på:


  • En grundutbildning för både häst och människa
  • Kroppsmedvetenhet utan anspänning
  • Ett historiskt hantverk 
  • Varför Akademisk Ridkonst? 

En grundutbildning


Akademisk ridkonst är en grundutbildning både för hästar och människor som riktar sig till ryttare som vill utbilda en ridhäst som mår bra fysisk och mentalt.


Målet är att både häst och människa ska bli väl infröstådda med vad varje hjälp gör. ryttaren ska lära sig se, känna och förstå vad ett hälsosamt rörelsemönster är för en häst och hur man tar sig dit. Ryttaren ska alltså bli så pas grundutbildad att det inte har någon betydelse vilken häst man har, utan har du ska kunna lära och träna upp vilken häst som helst.


Kroppsmedvetenhet

utan anspänning 


Inom akademisk ridkonst arbetar du med att forma hästens kropp för att den ska kunna bära dig med ett minimum av anspänning. På så sätt motverkas förslitningsskador både hos häst och människa. Ryttarens uppgift är att förstå var, när och hur en ryttarhjälp ska användas, lära sig se, känna och vara lyhörd för ett kvalitativt bra rörelsemönster.


Hästarna blir dessutom stolta och vackra när de blir kroppsmedvetna och rör sig så väl de kan efter just sina naturliga förutsättningar.


En bra grund för god kommunikation mellan häst och människa är avspändhet. Avspändhet är också en bra grund vid olika form av problemlösning.


Ett Historiskt Hantverk


Akademisk ridkonst är ett hantverk som efter en tids utbildning med rätt träning kan övergå i ett konsthantverk. Vårt ubildningskoncept härstammar från tiden då man utbildade hästar för närstrid uppsuttet. Just därför är de byggstenar jag nämnt ovan så viktiga, utan avspänhet, kommunikation och kroppsmedvetenhet var chanserna till överlevnad obefintliga.


Varför Akademisk

Ridkonst?


Nuförtiden är vi inte beroende av våra hästar vare sig i krigsföring eller i lantbruket. Men vi som hästmänniskor väljer ändå att integrera hästarna i våra liv. Vi tycker om våra hästar och vill att de ska tycka om oss. Därför måste vi vara med dem på ett sätt som gör att de vill vara med oss. De måste alltså få något ut av sin tid tillsammans med oss.


Vi har ett ansvar gentemot våra hästar när vi sätter oss upp på dem, vi måste lära dem hur de kan bära sig för att kunna lyfta upp oss på ett hälsosamt sätt som inte resulterar i skador på dem.


 

Bent Branderup

® Trainer


Bent Branderup har ett antal licenserade tränare runt omkring i världen. Gruppen består av människor som jobbar professionellt med hästar och som är medlemmar av Riddarskapet - "Knighthood of Academic Art of Riding". Nedan följer ett kort utdrag om de licenserade tränarna från Bent Branderups hemsida Bent Branderup ® Trainer.


 " To be able to meet such a demand of interested people from all over the world, Bent           Branderup developed a concept to become a Bent Branderup ® Trainer.


     For this concept, Bent Branderup has chosen some members of the Knighthood who           found their calling in the Academic Art of Riding, and are characterized by their                 passion for their work with horses. They pay a special attention to their own                         continuous further and advanced training, always with an eye to future developments.


     These are the ones who are qualified to teach and call themselves a Bent Branderup ®       Trainer. Their common ambition is to spread the Academic Art of Riding all over the         world, to examine their own work, and to develop themselves together with  

     Bent Branderup and the Academic Art of Riding. "Läs mer på min facebooksida